Services
People
News and Events
Other
Blogs

Postępowanie z majątkiem spadkowym po osobie zmarłej.

View profile for Elzbieta Justyna Olejnik
  • Posted
  • Author

 

 

Jeśli jesteś wykonawcą testamentu lub sądowo wyznaczonym zarządcą, postępowanie z majątkiem spadkowym po osobie zmarłej (nieruchomościami i ruchomościami, które należały do osoby zmarłej) może być skomplikowane i możesz potrzebować usług profesjonalisty.

 

Jeśli osoba zmarła zostawiła po sobie ważny testament (dziedziczenie testamentowe), odpowiedzialny za zajmowanie się majątkiem spadkowym jest wykonawca testamentu. Może zaistnieć potrzeba, by wykonawca testamentu złożył wniosek
o wydanie dokumentu poświadczającego ważność testamentu. Wniosek o wydanie takiego dokumentu należy złożyć do wydziału spadkowego właściwego sądu. 

 

Nie każdy będzie musiał złożyć wniosek o wydanie dokumentu poświadczającego ważność testamentu – nie trzeba go składać w niektórych sytuacjach, gdy wartość majątku spadkowego jest niewielka, na przykład gdy osoba zmarła posiadała tylko małą ilość pieniędzy i nie była właścicielem żadnej nieruchomości lub gdy osoba zmarła była współwłaścicielem części majątku.

 

Jeśli osoba zmarła nie zostawiła po sobie testamentu (dziedziczenie ustawowe) lub jeśli wykonawca powołany w testamencie nie chce lub nie jest w stanie objąć tej roli, może zaistnieć potrzeba złożenia wniosku do wydziału spadkowego właściwego sądu o wyznaczenie zarządcy majątku spadkowego – aby móc zostać takim zarządcą.

 

Jako wykonawca testamentu lub zarządca majątku spadkowego, zanim podzielisz majątek spadkowy, musisz spłacić wszelkie długi lub zaległe płatności. Może to dotyczyć niezapłaconych rachunków, niespłaconego zadłużenia zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości, a także podatków.

 

Należy zwrócić uwagę, że w Anglii wykonawca testamentu lub zarządca majątku spadkowego musi zapłacić podatek od spadków w ciągu 6 miesięcy od daty śmierci spadkodawcy.

 

Jeśli uważasz, że należy zapłacić w Anglii podatek od spadków (obejmuje on majątek o wartości powyżej 325 000 funtów szterlingów po odliczeniu wszelkich ulg), nie czekaj do ostatniej chwili, tylko zadzwoń do profesjonalnego prawnika, gdyż nawet po śmierci spadkodawcy istnieją czasem sposoby na zmniejszenie lub uniknięcie podatku od spadków.

 

Jeśli osoba zmarła urodziła się za granicą lub mieszkała za granicą przez istotną część życia, albo jeśli rodzice osoby zmarłej urodzili się za granicą, a nawet jeśli osoba zmarła posiadała majątek za granicą, taką informację należy podać w zeznaniu dotyczącym podatku od spadków [IHT]. Może ona mieć wpływ na rodzaj wymaganego zeznania podatkowego, a także na wysokość podatku od spadków.

 

Doradzimy w sprawie ustalenia miejsca zamieszkania osoby zmarłej na potrzeby zeznania dotyczącego podatku od spadków, a także w sprawie sposobu postępowania z majątkiem znajdującym się za granicą.

 

Pomożemy również w zarządzaniu majątkiem spadkowym po osobie zmarłej, doradzimy w sprawie zobowiązań dotyczących podatku dochodowego lub podatku od dochodów kapitałowych uzyskanych podczas zarządzania tym majątkiem. Zajmujemy się również takimi majątkami spadkowymi ze składnikami zagranicznymi, w których części majątku znajdują się w Anglii i Walii, Polsce, Włoszech, Francji czy Hiszpanii.

 

Zastrzeżenie: niniejsze artykuły służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią porady prawnej. Przed zastosowaniem jakichkolwiek informacji do konkretnych okoliczności należy zawsze zasięgnąć porady profesjonalisty.

Disclaimer: These articles are for information purposes only and are not intended as legal advice. Professional advice should always be obtained before applying any information to particular circumstances.

Esclusione di responsabilità: questi articoli hanno uno scopo puramente informativo e non sono da intendersi come consulenza legale. Prima di applicare qualsiasi informazione a circostanze particolari, è necessario richiedere una consulenza professionale.

Avis de non-responsabilité : Ces articles sont fournis à titre d'information uniquement et ne constituent pas un avis juridique. Il convient toujours d'obtenir un avis professionnel avant d'appliquer toute information à des circonstances particulières.

Descargo de responsabilidad: Estos artículos tienen únicamente fines informativos y no pretenden ser un asesoramiento jurídico. Siempre debe obtenerse asesoramiento profesional antes de aplicar cualquier información a circunstancias particulares.

Comments