Services
People
News and Events
Other
Blogs

Zmiany w przepisach imigracyjnych

View profile for Elzbieta Justyna Olejnik
  • Posted
  • Author

Zmiany w przepisach imigracyjnych

Dodano 15 marca 2021

Autor: Elzbieta Justyna Olejnik

Home Office (brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) opublikowało zestawienie zmian w przepisach imigracyjnych, które mają wejść w życie w tym roku. Zmiany te będą dotyczyć także wszystkich obywateli UE, którzy nie mieszkali, nie pracowali i nie studiowali w Zjednoczonym Królestwie przed końcem 2020 roku i nie mogą skorzystać z procedury uzyskania statusu osoby osiedlonej i statusu tymczasowego, aby nadal mieszkać w Zjednoczonym Królestwie po jego wyjściu z Unii Europejskiej.

Poniżej wymieniamy najważniejsze kwestie, które naszym zdaniem będą dotyczyć obywateli UE, chcących pracować, studiować bądź prowadzić działalność gospodarczą w Zjednoczonym Królestwie po jego wyjściu z Unii Europejskiej.

Nowa procedura wizowa dla absolwentów uczelni wyższych wejdzie w życie 1 lipca 2021 r. Studenci zagraniczni, którzy chcą z niej skorzystać i ukończyli studia licencjackie lub magisterskie na uczelni w Zjednoczonym Królestwie (w tym LPC lub PGCE), po uzyskaniu dyplomu będą mogli pozostać w Zjednoczonym Królestwie dodatkowo dwa lata, poszukując w tym czasie odpowiedniego zatrudnienia. Absolwenci studiów doktoranckich mogą pozostać na terenie Zjednoczonego Królestwa przez trzy lata.

Aby uzyskać zezwolenie w ramach tej procedury, studenci będą musieli spełnić kilka warunków. Oto one:
 
  • Pomyślne ukończenie toku studiów podjętych podczas zezwolenia, które otrzymali ostatnio jako studenci (obejmującego Tier 4). Niestety aplikować nie mogą absolwenci uczelni wyższych, których wiza Tier 4 lub wiza studencka wygasa przed otwarciem tej procedury.
  • Studenci, którzy rozpoczęli studia jesienią 2020 r., ale nie mogą przyjechać do Zjednoczonego Królestwa ze względu na COVID-19, aby aplikować muszą przekroczyć granicę Zjednoczonego Królestwa do 21 czerwca 2021 r. Studenci, którzy rozpoczęli studia w styczniu lub lutym 2021 r. muszą przekroczyć granicę Zjednoczonego Królestwa do 27 września 2021 r.
  • Od studentów nie wymaga się oficjalnego sponsorowania przez pracodawcę.
  • W ramach tej procedury nie ma wymogu minimalnego wynagrodzenia, a osoby aplikujące mogą podjąć dowolną ścieżkę zatrudnienia.
Osoby ubiegające się o wizę będą musiały przebywać w Zjednoczonym Królestwie przez wymagany minimalny okres czasu. Osoby, których studia trwają 12 miesięcy lub krócej, muszą studiować w Zjednoczonym Królestwie. Osoby odbywające studia, które trwają ponad 12 miesięcy będą musiały – w ramach procedury dla studentów – uzyskać zezwolenie na co najmniej 12 miesięcy i studiować w Zjednoczonym Królestwie (z wyjątkiem nieobecności z powodu Covid, które potencjalnie nie miałyby wpływu na ten wymóg).
 
Pracownik wykwalifikowany
 
W przypadku procedury dla pracowników wykwalifikowanych 6 kwietnia 2021 r. wchodzą w życie dwie główne aktualizacje.

Listę zawodów deficytowych w kategorii pracownik wykwalifikowany rozszerzono o osiem zawodów: opiekun osób starszych, fizjoterapeuta, farmaceuta, technik laboratoryjny (również spoza służby zdrowia) oraz pomoc pielęgniarska. Z listy tej wyłączeni są obecnie szefowie kuchni.

Minimalna pensja dla pracowników wykwalifikowanych to obecnie minimalna stawka godzinowa wynosząca 10,10 GBP.  

Innowator

Od 6 kwietnia 2021 r., aby zakwalifikować się w ramach tej procedury, osoba ubiegająca się o wizę musi być jedynym założycielem lub zasadniczym członkiem zespołu założycielskiego.

Global Talent

Od 5 maja 2021 r. osoby ubiegające się o wizę, a którym przyznano prestiżowe nagrody wymienione w załączniku Global Talent (między innymi Nagrodę Nobla, Oscary, BAFTA i Złote Globy) będą mogły aplikować w ramach nowej procedury Global Talent bez konieczności uzyskania zgody oficjalnego organu zatwierdzającego.

System osiedleńczy dla obywateli Unii Europejskiej (EU Settlement Scheme)

Od 6 kwietnia 2021 r. Home Office może odrzucić wniosek, jeśli stwierdzono problemy z zachowaniem osoby aplikującej (na przykład posiada wyrok skazujący).

Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby uzyskać dalsze porady.
 
Zastrzeżenie: niniejsze artykuły służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią porady prawnej. Przed zastosowaniem jakichkolwiek informacji do konkretnych okoliczności należy zawsze zasięgnąć porady profesjonalisty.

 

Disclaimer: These articles are for information purposes only and are not intended as legal advice. Professional advice should always be obtained before applying any information to particular circumstances.

Esclusione di responsabilità: questi articoli hanno uno scopo puramente informativo e non sono da intendersi come consulenza legale. Prima di applicare qualsiasi informazione a circostanze particolari, è necessario richiedere una consulenza professionale.

Avis de non-responsabilité : Ces articles sont fournis à titre d'information uniquement et ne constituent pas un avis juridique. Il convient toujours d'obtenir un avis professionnel avant d'appliquer toute information à des circonstances particulières.

Descargo de responsabilidad: Estos artículos tienen únicamente fines informativos y no pretenden ser un asesoramiento jurídico. Siempre debe obtenerse asesoramiento profesional antes de aplicar cualquier información a circunstancias particulares.

Comments